dissabte 15 de juny de 2024
Sou a: Inici / Notícies / Anunci Consulta Pública

Anunci Consulta Pública

Consulta pública de l’Ordenança reguladora del Servei de Casal municipal i Esplais per al lleure de la infància

02-02-2023

ANUNCI

Havent-se dictat Provisió de Alcaldia de l'Ajuntament de Rosselló de data 25 de gener de 2023 per la qual es disposa l'inici del tràmit de consulta pública de l’Ordenança reguladora del Servei de Casal municipal i Esplais per al lleure de la infància que té per objecte donar l’oportunitat de gaudir de l’educació en el lleure i ajudar a la conciliació familiar, en els períodes vacacionals escolars, essent necessari disposar d’un espai on els infants puguis quedar-se mentre la família està treballant.

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de l’Ordenança es recapta l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.

c) Els objectius de la norma.

d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats durant el termini de vint dies a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci al web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Destacats

Escola Bressol Municipal "Pas a Pas"
Escola de Música Municipal
Radio Rosselló Online
Entitats i associacions
Garantia Juvenil
Informació Municipal
Esports Rosselló
eBando
Galeria Fotogràfica
Administració
Logo Rosselló

Av. Catalunya, 2,

25124 Rosselló, Lleida

973 73 00 01

Projecte desenvolupat per Logo SEMIC