diumenge 26 de maig de 2024
Sou a: Inici / L'Ajuntament / Publicacions Oficials / Publicacions Oficials 2023

Publicacions Oficials 2023

Recull de les publicacions al Diaris Oficials de l'any 2023

 

descarregar pdf Aprovació inicial de l'Ordenança municipal que regula el Cementiri Municipal de Rosselló
B.O.P. 248 de 29 de desembre de 2023
descarregar pdf Edicte d'aprovació definitiva Ordenança Fiscal Taxa del Servei d'Escombraries
B.O.P. 245 de 22 de desembre de 2023
descarregar pdf Edicte d’aprovació dels padrons fiscals EBM i EMM Curs 23-24 (desembre)
B.O.P. 240 de 15 de desembre de 2023
descarregar pdf Edicte aprovació padrons fiscals any 2024
B.O.P. 239 de 14 de desembre de 2023
descarregar pdf Edicte d’aprovació inicial del II Pla d’igualtat d’oportunitats de l’Ajuntament de Rosselló 2023-2027 amb el protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de gènere a l’Ajuntament de Rosselló
B.O.P. 236 de 11 de desembre de 2023
descarregar pdf Edicte d’aprovació definitiva de l’ORDENANÇA REGULADORA DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL D'ACTIVITATS DE LLEURE I ESBARJO DELS CASALS PER A INFANTS I JOVES
D.O.G.C. 9049 de 27 de novembre de 2023
descarregar pdf Edicte d’aprovació definitiva de l’ORDENANÇA REGULADORA DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL D'ACTIVITATS DE LLEURE I ESBARJO DELS CASALS PER A INFANTS I JOVES
B.O.P. 226 de 23 de novembre de 2023
descarregar pdf Edicte d’aprovació dels padrons fiscals EBM i EMM Curs 23-24 (novembre)
B.O.P. 218 de 13 de novembre de 2023
descarregar pdf ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DEL SERVEI D’ESCOMBRERIES
B.O.P. 212 de 3 de novembre de 2023
descarregar pdf ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DE TERRENYS DE NATURALESA URBANA
B.O.P. 211 de 2 de novembre de 2023
descarregar pdf EDICTE D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 6/2023
B.O.P. 210 de 31 d'octubre de 2023
descarregar pdf CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS I INICIATIVES EN ELS ÀMBITS DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, ESPORTS, MEDI AMBIENT, EDUCACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
B.O.P. 210 de 31 d'octubre de 2023
descarregar pdf APROVACIÓ INICIAL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE ROSSELLÓ
D.O.G.C. 9025 de 23 d'octubre de 2023
descarregar pdf DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE DETERMINADES MATÈRIES DEL PLE EN L'ALCALDE CONFORME A L'ARTICLE 22.4 DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D'ABRIL, REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL
B.O.P. 198 de 13 d'octubre de 2023
descarregar pdf ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER LA REALITZACIÓ DELS CASALS MUNICIPALS DE NADAL, SETMANA SANTA I D’ESTIU I ACTIVITATS DE LLEURE
B.O.P. 198 de 13 d'octubre de 2023
descarregar pdf APROVACIÓ INICIAL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE ROSSELLÓ
B.O.P. 198 de 13 d'octubre de 2023
descarregar pdf ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE CURSOS TALLERS I ACTIVITATS
B.O.P. 198 de 13 d'octubre de 2023
descarregar pdf ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC DELS ÀPATS DE LA FESTA MAJOR
B.O.P. 197 de 11 d'octubre de 2023
descarregar pdf Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 6/2023
B.O.P. 189 de 28 de setembre de 2023
descarregar pdf Edicte d’aprovació dels padrons fiscals EBM i EMM Curs 23-24 (setembre)
B.O.P. 177 de 12 de setembre de 2023
descarregar pdf Edicte règim de retribucions i percentatge de dedicació dels regidors
B.O.P. 177 de 12 de setembre de 2023
descarregar pdf Edicte d’Exposició Publica del Compte General de l’exercici 2022
B.O.P. 175 de 7 de setembre de 2023
descarregar pdf Anunci d’aprovació inicial de l'ORDENANÇA REGULADORA DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL D'ACTIVITATS DE LLEURE I ESBARJO DELS CASALS PER A INFANTS I JOVES
D.O.G.C. 8985 de 23 d'agost de 2023
descarregar pdf Anunci d’aprovació inicial de l'ORDENANÇA REGULADORA DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL D'ACTIVITATS DE LLEURE I ESBARJO DELS CASALS PER A INFANTS I JOVES
B.O.P. 163 de 22 d'agost de 2023
descarregar pdf Edicte d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 5/2023
B.O.P. 143 de 24 de juliol de 2023
descarregar pdf Anunci designació representant
B.O.P. 125 de 28 de juny de 2023
descarregar pdf Resolució d’alcaldia de delegacions específiques de Rosselló
B.O.P. 121 de 22 de juny de 2023
descarregar pdf Decret nomenament tinents d’alcalde de Rosselló
B.O.P. 121 de 22 de juny de 2023
descarregar pdf Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdit núm. 4/2023
B.O.P. 115 de 14 de juny de 2023
descarregar pdf Edicte d’aprovació dels padrons fiscals EBM i EMM Curs 22-23 (juny)
B.O.P. 110 de 7 de juny de 2023
descarregar pdf Edicte aprovació definitiva modificació de crèdit exp. 2/2023
B.O.P. 106 de 1 de juny de 2023
descarregar pdf Edicte aprovació inicial modificació de crèdit 4/2023
B.O.P. 097 de 19 de maig de 2023
descarregar pdf Edicte d’Aprovació definitiva del Pressupost 2023 i annex
B.O.P. 097 de 19 de maig de 2023
descarregar pdf Edicte d’aprovació inicial de modificació de crèdit 2/2023
B.O.P. 088 de 8 de maig de 2023
descarregar pdf Edicte d’aprovació dels padrons fiscals EBM i EMM Curs 22-23 (maig)
B.O.P. 088 de 8 de maig de 2023
descarregar pdf Edicte d’aprovació dels padrons fiscals EBM i EMM Curs 22-23 (abril)
B.O.P. 071 de 12 d'abril de 2023
descarregar pdf Anunci relatiu a l’esmena en l’anunci de Convocatòria i Bases per proveir de forma no definitiva del lloc de treball de Secretaria de l’Ajuntament de Rosselló; mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació
B.O.P. 067 de 5 d'abril de 2023
descarregar pdf Anunci de convocatòria i bases per proveir de forma no definitiva del lloc de treball de Secretaria de l’Ajuntament de Rosselló; mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació
B.O.P. 063 de 30 de març de 2023
descarregar pdf Edicte d’aprovació inicial del Pressupost exercici 2023
B.O.P. 063 de 30 de març de 2023
descarregar pdf Edicte d’aprovació dels padrons fiscals EBM i EMM Curs 22-23 (març)
B.O.P. 047 de 8 de març de 2023
descarregar pdf

Sol·licitud llicència ambiental per a la implantació d’una central de biomassa Engie Servicios Energéticos, S.A.
B.O.P. 030 de 13 de febrer de 2023

descarregar pdf

Edicte d’aprovació dels padrons fiscals EBM i EMM Curs 22-23 (febrer)
B.O.P. 029 de 10 de febrer de 2023

descarregar pdf

Edicte d’aprovació dels padrons fiscals EBM i EMM Curs 22-23 (gener)
B.O.P. 007 de 11 de gener de 2023

Destacats

Escola Bressol Municipal "Pas a Pas"
Escola de Música Municipal
Radio Rosselló Online
Entitats i associacions
Garantia Juvenil
Informació Municipal
Esports Rosselló
eBando
Galeria Fotogràfica
Administració
Logo Rosselló

Av. Catalunya, 2,

25124 Rosselló, Lleida

973 73 00 01

Projecte desenvolupat per Logo SEMIC